Analyse van een tiental tweets van @LeoLucassen


Voorbeeld 1
@LeoLucassen (….): De overeenkomst met joden toen is dat een specifieke groep (99.9% van de moslims pleegt geen aanslagen & wereldwijd zijn zij vooral slachtoffer) wordt gestigmatiseerd als de ultieme buitenstaander die “onze” samenleving ondermijnt / infiltreert en er op uit is die over te nemen.
Commentaar. Het is natuurlijk legitiem om de huidige positie van de moslims in Europa eens te vergelijken met die van de joden voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de stellingname van Lucassen is zó overdreven dat hij slechts uitnodigt tot boze reacties, niet tot dialoog. In een retweet doet @RonnyNaftaniel nog een poging: Wat een bizarre vergelijking. Noem mij één Joodse aanslag op burgerdoelen in de dertiger jaren! Noem mij één land in het Europa van nu, waar moslims omdat zij moslim zijn, buiten de wet worden gesteld.
          Maar het gaat hier niet om de politieke inhoud van deze discussie. Waar het om gaat is de vraag of het twittergedrag van Lucassen een goed voorbeeld kan zijn voor anderen en daarom beloond moet worden met een wetenschappelijke onderscheiding. Mijns inziens is dat niet het geval.


Voorbeeld 2
@LeoLucassen (….): Interesting. Terrorism does increase with immigration - but only homegrown, rightwing terrorism - The Washington Post. Met deze tweet verwijst Lucassen naar een artikel in The Washington Post van 19 juli 2019 waarin een op 19 mei gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek wordt besproken.
Commentaar. Er is niets mis mee dat Lucassen de aandacht vestigt op een interessant onderzoek. Hij citeert echter niet de oorspronkelijke, neutrale titel van het onderzoeksartikel zelf, maar de kop van het daaraan gewijde artikel in de New York Times, waarin op tendentieuze wijze een relatie wordt gelegd tussen terrorism en politiek “rechts”. Het oorspronkelijke onderzoek laat echter vele conclusies toe. Op grond daarvan kun je ook als kiezen: “Alleen immigratie uit islamitische landen leidt tot meer aanslagen, niet immigratie uit andere landen van Europa”.
          In deze tweet van Lucassen is niets te vinden van streven naar wetenschappelijke objectiviteit. Dat is in de twitterwereld niets bijzonders. Maar het is onjuist om dergelijke tweets te belonen met een wetenschappelijke erkenning.


Voorbeeld 3
@LeoLucassen (21 juli 2019): FvD-cultuurchristenen en de teloorgang van een tolerante samenleving. Met deze tweet vestigt Lucassen de aandacht op een column van Ela Colak in de Volkskrant van 21 luli 2019 met de kop: “Er waart een homofoob spook door het Westen”.
Commentaar. De column waar Lucassen naar verwijst is naar mijn oordeel eenzijdig en inconsequent. De gevolgde redeneringen zijn telkens gebaseerd op “guilty by association”. De column eindigt met: “Hoe snel kan een land zijn tolerantie en progressieve veren verliezen? Mij krijg je niet achter het formuis en mijn homovrienden gaan niet terug in de kast, zoals ook door culuurchristenen wordt verlangd”.
          Columns zijn vaak eenzijdig en inconsequent. Daar gaat het hier niet om. Het punt is dat Lucassen hier het Forum voor Democratie beschuldigt (mede) verantwoordelijk te zijn voor “de teloorgang van de tolerante samenleving”. Maar voor de bewijsvoering verwijst hij naar een gechargeerde krantencolumn. Hiermee maakt hij zichzelf ongrijpbaar. Een dergelijke tactiek is in de twitterwereld heel normaal. Maar hij verdient geen wetenschappelijke prijs.


Voorbeeld 4
@LeoLucassen (31 juli 2019): Beste @HansNijenhuis, waarom publiceert het @ADnl dit? Deze vraag is het commentaar dat Lucassen geeft bij zijn retweet van een tweet van @wileikelboom met de tekst: Het ADnl komt vandaag met de tip dat burgers een vrouw in boerka in het ov tegen de grond kunnen werken in afwachting van de politie. Ranzig.
Commentaar. Volgens mij geeft @wileikelboom een tendentieuze interpretatie van het artikel in het AD, want dat heeft alleen maar de bedoeling uit te leggen wat de mogelijke juridische consequenties zijn van het boerkaverbod. Daar hoort het burgerarrest bij.
          Maar dat geldt evenzeer voor tal van andere verboden, in andere situaties. De tweet van Lucassen lijkt op het eerste gezicht een vraag, maar is in werkelijkheid een beschuldiging, vermomd als vraag. Lucassen sluit zich aan bij de tendentieuze interpretatie van Eikelboom (“ranzig”) en meent daarmee ontheven te zijn van de taak een eigen onderbouwing te geven van zijn beschuldiging. Zijn insinuerende vraagstelling nodigt niet uit tot een open, zinvolle discussie, maar tot geërgerde reacties.


Voorbeeld 5
@LeoLucassen (15 juli 2019): Onzin Jan, waar lees je dat dan? Wat is er mis met een oproep om niet te stigmatiseren? De achtergrond van deze tweet is het volgende. In de NRC van 12 juli stond een artikel met de kop: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’. Naar aanleiding hiervan scheef Leo Lucassen een artikel “Pleidooi voor een nieuwe politieke correctheid”. Hierop reageerde Jan van de Beek met de tweet: Deze “Pleidooi voor een nieuwe politieke correctheid” van @LeoLucassen bevat veel aannamen, weinig onderbouwing en is feitelijk een oproep [..] om te komen tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Hierop reageerde Lucassen dan weer met zijn boven geciteerde tweet.
Commentaar. De tweet Onzin Jan, waar lees je dat dan? Wat is er mis met een oproep om niet te stigmatiseren? is een dooddoener. Hij doodt letterlijk de discussie. Van Beek vreest dat nieuwe politieke correctheid tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting zal leiden. Maar de zin Waar lees je dat dan? gaat hier niet op in, het is een afleiding. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde vraag Wat is er mis met een oproep om niet te stigmatiseren? Er is niets mis met een oproep om niet te stigmatiseren, maar Lucassen deed veel meer, hij maakte deze oproep onderdeel van een uitgebreide politieke visie, met beschuldigingen aan het adres van bijvoorbeeld het FvD. Op zo’n zogenaamde vraag valt niet serieus te reageren.


Voorbeeld 6
@LeoLucassen (3 augustus 2019): Maar blijf het vooral over omvolking en massaimmigratie hebben. Deze tweet heeft betrekking op de aanslag in El Paso, waarbij 22 doden vielen. De blanke, 21-jarige schutter heeft vooraf een manifest op internet gezet waarin hij zijn motivatie uiteenzet.
Commentaar. Hier suggereert Lucassen dat dergelijke aanslagen het gevolg zijn van het spreken over omvolking en massaimmigratie. Blijkbaar wil hij dit spreken, ter voorkoming van dergelijke aanslagen, het zwijgen opleggen. Daarmee gaat hij volledig voorbij aan de ernst van de problematiek van de nadelen van grootschalige immigratie en het recht van politici om deze problematiek aan de orde te stellen. Deze ongenuanceerdheid schiet wetenschappelijk zeer te kort, maar is op Twitter niet ongebruikelijk. Het is echter bedenkelijk als de KNAW dergelijke ongenuanceerdheid gaat belonen met een wetenschappelijke onderscheiding.


Voorbeeld 7
@LeoLucassen (….): Zelden zoveel kwaadaardige onzin in een tweet aangetroffen. Deze tweet is een reactie op een tweet waarin @wierdduk beweert dat er een agenda wordt gevoerd om de islamkritiek te smoren. Wierd Duk reageert hier weer op met: Dan lees je je eigen tweets vast nooit.
Commentaar. Deze tweet van Lucassen bevat twee uitspraken: (1) de tweet van Duk is onzin en (2) de tweet van Duk is kwaadaardig. Bij beide uitspraken ontbreekt de onderbouwing. Nu is het zonder onderbouwing kwalificeren van iemands opvatting als “onzin” binnen de twitterwereld betrekkelijk gangbaar, maar wetenschappelijk natuurlijk niet toelaatbaar. Maar het zonder onderbouwing kwalificeren van iemands opvatting als “kwaadaardig” gaat nog een stap verder. Dit is een morele beschuldiging. Als de KNAW dit soort getwitter bekroont verzaakt hij zijn oeroude plicht tot wetenschappelijke objectiviteit.


Voorbeeld 8
@LeoLucassen (….): Het zou interessant zijn te onderzoeken in hoeverre dit klimaat wordt veroorzaakt door politici als Wilders en Baudet en hun fans op sociale media”. Deze tweet verwijst naar een artikel in het NRC.
Commentaar. Deze tweet lijkt op het eerste gezicht een oproep tot wetenschappelijk onderzoek, maar is in werkelijkheid een bedekte beschuldiging aan het adres van Wilders en Baudet. Lucassen gebruikt hierbij een retorische truc die verhult dat hij geen onderbouwing geeft voor zijn beschuldiging. Dit soort beschuldigingen zijn gemakkelijk te uiten: Het zou interessant zijn te onderzoeken of Rutte betaald wordt door Poetin, enzovoort. Ze schuiven de bewijslast naar de tegenpartij en aangezien weerwoord vrijwel onmogelijk is overtreden ze ook het falsificatiebeginsel.


Voorbeeld 9
@LeoLucassen (3 september 2019): Sabberdiosia! Deze kreet slaakt Lucassen naar aanleiding van een bericht dat het Forum voor Democratie in een peiling van 18 zetels is gezakt naar 11.
Commentaar. Het is natuurlijk het goed recht van Lucassen om er een uitgesproken politieke visie op na te houden. In principe hoeft dat voor de KNAW geen belemmering te zijn om zijn eventuele wetenschappelijke verdiensten te erkennen. Maar het is wenselijk dat de KNAW zelf politiek neutraal blijft. Wanneer de KNAW een dergelijke partijdige tweet bekroont wordt hij zelf echter ook partijdig. Dit gebeurt bovendien bij een wijze van twitteren waarbij andersdenkenden de mond wordt gesnoerd.
          Hiernaast valt in Lucassens tweet het gebrek aan wetenschappelijke nuance op. Dat is goed verwoord door twitteraar @JonkersNanno: Veelzeggend: het voor wat voor hoogleraar ook onwaardige totale gebrek aan belangstelling voor wat mensen motiveert om voor een partij als #FvD te kiezen en die weer te verlaten. Triomf van intellectuele leegte.


Voorbeeld 10
@LeoLucassen (….): Als het niet te veel gevraagd is, zou ik u willen vragen u eerst eens te verdiepen in de materie. Dat scheelt een hoop suggestieve en ronduit misleidende voorstellingen van zaken. Graag stuur ik u ons boek “Vijf Eeuwen Migratie” (2018) toe of mijn WRR essay. Deze tweet is een reactie op een tweet van @rkemp59 met de tekst: Het gaat niet om 5 eeuwen, maar om de laatste vijftig jaar immigratie van steeds meer nietsnutten, opvreters, islamitische haters [..].
Commentaar. De tweet van Lucassen is geen adequate reactie op die van René Kemp. Kemp stelt namelijk dat het niet om 5 eeuwen immigratie gaat, maar om de laatste 50 jaar en dan is het onlogisch van Lucassen om te verwijzen naar zijn boek over 5 eeuwen immigratie.
          Er is echter nog iets anders aan de hand: Lucassen probeert geen rechtstreeks antwoord te geven, maar schuift zijn tegenstander een hoop papierwerk toe en zegt dan: Ga daar het antwoord maar in zoeken. Dat is een verschuiving van de bewijslast. Bewijs maar dat ik ongelijk heb. Komt daar binnenkort nog bij: met de complimenten van de KNAW?


11 september 2019